Пътят на IrriGATE

Пътят на IrriGATE

Новини
Ако се вгледаме в пътя, изминат от технологията IrriGATE през годините, несъмнено ще забележим, че чисто технологичното развитие на метода няма как да бъде изведено от контекста на еволюцията в самата концепция, стояща зад нея. Днес концепцията на Архимед – Ю Ди Ес Ес е стартъп концепция. Когото говорим за стартъп, обикновено имаме предвид ИКТ и преди всичко компании в сферата на интернет, социалните медии и софтуера като услуга (SaaS). Нашият случай обаче е малко по-различен. IrriGATE не ви предлага поредния начин да покажете на света какво сте закусвали, нито пък е средство, позволяващо да споделяте безценните прозрения, осенили ви под душа. При нас няма да откриете нищо толкова вълнуващо! IrriGATE се занимава с досадни работи. Например, осигуряване прехраната на хората, стимулиране приходите на фермерите, ефективно използване на водите и…
Read More
Земеделието и неговото дигитално бъдеще

Земеделието и неговото дигитално бъдеще

Новини
Изглежда, сякаш в наши дни мнението, че бъдещето на отрасъла е немислимо без интегрирането на съвременните ИКТ, се споделя почти единодушно в свързаните със селското стопанство среди. Свидетели сме на множество форуми, посветени на тази лелеяна симбиоза, в рамките на които отношение по темата взимат буквално всякакви персони, претендиращи за принадлежност към сектора: представители на публичната администрация, най-различни консултанти и тъй нататък. Всичко това е чудесно, но няма как да не забележим едно голямо отсъствие: това на самия фермер, чието безоблачно дигитално бъдеще изглежда вълнува дълбоко всички останали. Защо, в крайна сметка, става така? Селското стопанство, както всички добре знаем, е консервативен отрасъл. Промените се случват бавно и отношението на преобладаващата част от фермерите към иновациите е подчертано подозрително – което е съвсем нормално, предвид че от общо 11 милиона…
Read More
Европейско признание за проекта „Архимед“

Европейско признание за проекта „Архимед“

Новини
  Щастливи сме да споделим, че от началото на август 2018 г. „Архимед – Ю Ди Ес Ес“ ООД изпълнява проект по реда на Фаза 1 от Инструмента за МСП в рамките на програмата „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия. Още по-щастливи ни прави фактът, че сме един от 242-та избрани участници, класирани измежду 2149 кандидати за финансово подпомагане, и едва десетата българска фирма, получила одобрение от 2014 г. досега. Не е зле за компания, подала своето предложение малко повече от месец след съдебната си регистрация, не смятате ли? Използваме възможността да благодарим на екипа на Европейския съвет по иновациите за доверието в потенциала и перспективите пред нашата работа и да уверим всички, които ни подкрепиха, че няма да останат разочаровани! Изпратете ни Вашето запитване
Read More