НИЕ СМЕ ЗЕЛЕНИ

Home / НИЕ СМЕ ЗЕЛЕНИ

Екологичната ангажираност на проекта „Архимед“ намира изражение във всички аспекти от нашата работа. Принципите на ресурсната ефективност и устойчивото производство, на които се базира технологията „IrriGATE“ , са само едната страна на монетата. Другата страна са процесите в нашата организация, които също са подчинени на идеята, че планетата Земя е една и ресурсите й не са безкрайни. Затова ние:

  • Не използваме хартиени носители в нито един случай, в който е налице дигитална алтернатива;
  • Когато се налага да ползваме хартиени носители, употребяваме и двете страни на листа;
  • Събираме разделно ненужните хартиени носители и другите свързани с работата ни отпадъци;
  • Използваме офис консумативите разумно или (за предпочитане) изобщо не използваме такива;
  • Не оставяме персоналните си компютри и друга техника включени денонощно;
  • Когато работим, предпочитаме слънчевата светлина и топлина (ако ни дойде в повече, проветряваме);
  • Ограничаваме до минимум придвижването си с автомобили и друг увреждащ околната среда транспорт;
  • Предпочитаме да обсъждаме (и когато е възможно, да вършим) работата си на открито;
  • Стараем се да работим с партньори, които споделят нашите ценности в тази насока.

Ако и вие правите така, благодарим ви!


Изпратете ни Вашето запитване