НОВИНИ

Home / НОВИНИ
Архимед с участие в програмата Primer

Архимед с участие в програмата Primer

Новини
Щастливи сме да обявим, че сме одобрени и участваме в програмата Primer. Тя е създадена и сертифицирана от европейската организация InnoEnergy и се осъществява в България от Cleantech Bulgaria. Primer търси индивиди и екипи, които имат решение, допринасящо за устойчивото бъдеще на България. Целта на програмата е да обучи и подготви предприемачи с идеи, които имат бизнес и пазарен потенциал, като им даде нужния инструментариум, включително: Развитие на бизнес модел, Маркетинг, Финанси и IP, Подготовка за Pitch към инвеститори, както и много други полезни знания! Обучителната програма се състои от 6 целодневни сесии през май и юни тази година и ще приключи с демо ден, където екипите ще представят идеите си пред експертно жури. Снимка: Unsplash Изпратете ни Вашето запитване
Read More
Scaleups и Corporates се обединяват за иновации

Scaleups и Corporates се обединяват за иновации

Новини
На 3 и 4 април Архимед беше една от малко над 100-те компании, финансирани от European Innovation Council (EIC) pilot, която участваше в събитие InQbet Accelerator в Брюксел заедно с големи корпорации и експерти по иновации. Това са някои от имената на компаниите-участници: P&G и The Growcery, Cargill, Port of Antwerp, bpost, Nokia, Umicore, ING и Solvay и двадесет други големи корпорации. Събитието се занимаваше с важни теми, насочени към общността и нейното развитие и разрастване. Включително фактори, които влияят върху корпоративните решения при партньорството с подобни стартиращи фирми в сектора, както и с: различните начини, чрез които корпорациите в различните сектори подхождат към иновациите; значението на корпоративните лаборатории за иновации за стимулиране на пилотни проекти и инкубация; важните съображения, на които е нужно да се обърне внимание и се…
Read More
Архимед Ю Ди Ес Ес на European Innovation Council Corporate Day

Архимед Ю Ди Ес Ес на European Innovation Council Corporate Day

Новини
Радваме се да споделим, че Архимед има покана за European Innovation Council Corporate Day (EIC).  Събиетото е организирано от Европейския съвет за иновации с подкрепата на Европейската комисия и P&G. На мероприятието ще представим нашата компания пред потенциални партньори и ще проучим бизнес възможностите. Там ще се срещнем с най-добрите представители на иновативни съвременни компании, които могат да спомогнат за бизнес развитието ни. Описание на събитието На 3 и 4 април 2019 г. в InQbet Accelerator в Брюксел ограничен брой избрани компании ще имат възможност да представят своите бизнес казуси. Освен това те ще се включат в индивидуални бизнес срещи с представители на някои от водещите корпорации в Европа, сред които P&G, Cargill, DEME, GSK, ING, Ingenico, Nokia, Solvay и Umicore. Вечерта преди събитието избрани компании ще бъдат поканени и…
Read More
Къде е AgTech в новата Обща селскостопанска политика на ЕС?

Къде е AgTech в новата Обща селскостопанска политика на ЕС?

Новини
Всички сме наясно, че Общата селскостопанска политика на ЕС ще се промени. Освен това всички вероятно сме убедени, че нейната промяната е неизбежна. Tова става очевидно дори при един повърхностен поглед върху представянето на европейския земеделски сектор – както икономическо, така и екологично – в хода на последния програмен период, който всъщност все още не е приключил. ОСП трябва да се промени и, както обикновено, въпросът за милион евро гласи: как? Отговорът, отново както обикновено, ще бъде съобразен с политическите решения на ниво ЕС, които в действителност отразяват компромисите между националните приоритети на различните държави-членки, съобразени с бюджета, наличен за финансирането на ОСП. Тук не смятам да говоря за стратегически планове, стълбове на ОСП или преразпределение на средства. Всичко това е или ще бъде качено онлайн на страниците на Европейската…
Read More
Новите технологии и перспективите пред селскостопанската производителност

Новите технологии и перспективите пред селскостопанската производителност

Новини
В последните години темата за изхранването на бъдещото човечество е толкова преекспонирана. Интерпретацията й нерядко добива буквално конспиративни измерения. До голяма степен типично за така наречените „анализи на селското стопанство“, по този въпрос нерядко отношение вземат лица, за които земеделието се изчерпва с щанда за плодове и зеленчуци в кварталния супермаркет. Световният информационен поток прелива от „експертни“ прогнози. Те варират от апокалиптични внушения за повсеместен глад и бъдеще в стила на „Лудия Макс“ до истерични тиради с лайтмотив „Компютрите ще ви отнемат препитанието“. За съжаление, поради липсата на адекватен контрол особено в социалните медии подобни манипулативни откровения оказват влияние върху огромен кръг хора, включително представители на самия селскостопански отрасъл. Реалностите са по-различни и хубавото е, че все повече стопани си дават сметка за тях. И на първо място, както в…
Read More
Образованият фермер

Образованият фермер

Новини
Значението на човешкия фактор за формирането на веригата на стойността в селското стопанство днес е по-голямо от всякога. Личността, вземаща решенията за развитието на даден агро-бизнес – се оказва в епицентъра на истински ураган от алтернативи, предложения и варианти. Особено в условията на свръх-скоростно развитие на свързани със земеделието научни области, ежедневна поява на технологични решения, приложими в отрасъла и интензивна еволюция на пазарите на селскостопански продукти. Какъв би трябвало да бъде този вземащ решенията стопанин, за да намери правилния път през този ураган и да се справи с предизвикателствата на новата икономика? Кои качества биха му гарантирали успех и кое би могло да се окаже фатално за неговата кариера в земеделието на 21-ви век? Тук ще опитаме да представим, поне от гледната точка на икономическото му поведение, фермера на бъдещето.…
Read More
Елементите на успеха при напояваните култури на 21-и век

Елементите на успеха при напояваните култури на 21-и век

Новини
В наши дни да произвеждаш земеделска продукция вече не се изчерпва с традиционната представа за тази дейност. Последните години секторът се изправя пред нови предизвикателства, които далеч надхвърлят познатите територии: почви, климат, агротехника и работна ръка. Съвремието поставя пред фермера проблеми като устойчиво производство, ресурсна и енергийна ефективност. Oще по-важно, поставя актуалните въпроси не изместват традиционните, а се нареждат до тях, допълнително усложнявайки и без това нелекия живот на земеделските стопани. В контекста на поливното земеделие тези нови проблеми придобиват конкретика, сблъсъкът на производителите с която в наши дни е неизбежен. Все по-остър публичен интерес провокират въпроси като ефективността на използваната в земеделието вода. В допълнение и пълноценното усвояване на влаганите в производството консумативи и енергия, достойното възнаграждение за труда на заетите в отрасъла работници. Или с други думи: потребителят…
Read More
Цената на устойчивото земеделие – потребителят винаги е прав

Цената на устойчивото земеделие – потребителят винаги е прав

Новини
Напоследък водещите анализатори са единодушни, че в краткосрочен план потребителите ще стават все по-взискателни към производството на храни. В това число и в неговото въздействие върху околната среда и промените в климата. Всъщност това се случва дори и сега. Влиянието на променящите се потребителски нагласи вече се усеща от фермерите и реакциите от тяхна страна. Разбира се, преобладаващо негативни не закъсняват. Отрицателното отношение на стопаните към тези потребителски капризи е напълно естествено. То произтича от общоизвестния факт, че съобразяването с подобни нараснали очаквания неминуемо се отразява върху производствените разходи. Онова, което мнозина все още не проумяват обаче, са новите възможности, разкриващи се пред фермерите именно благодарение на възхода на тези очаквания. Или с други думи, новата стойност, която съобразяването с увеличилите се потребителски изисквания може да добави към тяхната продукция.…
Read More