Новите технологии и перспективите пред селскостопанската производителност

Home / Новини / Новите технологии и перспективите пред селскостопанската производителност

В последните години темата за изхранването на бъдещото човечество е толкова преекспонирана.

Интерпретацията й нерядко добива буквално конспиративни измерения. До голяма степен типично за така наречените „анализи на селското стопанство“, по този въпрос нерядко отношение вземат лица, за които земеделието се изчерпва с щанда за плодове и зеленчуци в кварталния супермаркет.
Световният информационен поток прелива от „експертни“ прогнози. Те варират от апокалиптични внушения за повсеместен глад и бъдеще в стила на „Лудия Макс“ до истерични тиради с лайтмотив „Компютрите ще ви отнемат препитанието“. За съжаление, поради липсата на адекватен контрол особено в социалните медии подобни манипулативни откровения оказват влияние върху огромен кръг хора, включително представители на самия селскостопански отрасъл.

Реалностите са по-различни и хубавото е, че все повече стопани си дават сметка за тях. И на първо място, както в почти всички сфери на икономиката, в ролята едновременно на предпоставка и средство за тези подобрения влизат новите технологии.

Тъй като ние в Архимед – Ю Ди Ес Ес предлагаме решение, приложимо в сферата на напояваните култури, тук ще спрем вниманието на проблема с производителността и доходите конкретно при тях. В контекста на високите технологии виждаме най-общо две групи механизми за положително въздействие, които стопаните би било добре да обмислят и съобразят със собствените си нужди, перспективи и амбиции.

По-добри култури

Модерните биотехнологии и напредъка на генетиката разкриват неподозирани доскоро хоризонти в тази насока. Тук е хубаво да се има предвид, че демонизираните ГМО са само един от възможните пътища. Решения на проблеми като устойчивост на климатичните изменения, подобрени хранителни качества и контрол на вредителите вече са не само желани, но и необходими. Факт е, че с нарастването на населението и съпътстващото намаляване на традиционните обработваеми площи разработването на нови сортове и хибриди просто няма как да бъде пренебрегнато.

Иновации в техниките на отглеждане

Тук е мястото на IrriGATE. Ние обаче сме далеч от мисълта, че сме единствени в работата си в тази насока. Развитието на съвременните технологии позволява на фермерите да оптимизират не само напояването. Също и редица други аспекти от земеделската дейност: процесите по почвообаботките, засяването и торенето, растителната защита, събирането на реколтата. Дори ако се абстрахираме от очевидните агротехнически предимства за стопаните, внедряването на подобни решения води до обективно по-добро използване на капитала и увеличена възвращаемост в дългосрочен план.
И двете споменати групи подобрения, пред които модерните технологии отварят вратите, допринасят за устойчивостта на поливното земеделие. Именно тази устойчивост е ключът и към по-добрите икономически резултати на самите стопани. Същовременно и към минимизирането на въздействието на селското стопанство върху околната среда.
Допълнително, но определено немаловажно предимство от навлизането на иновациите в селското стопанство е разширяването на възможностите за социално включване на по-големи групи представители на най-уязвимите общности: тези от селските райони.

Противно на (изглежда) масово споделяното мнение, че технологиите ще доведат до срив на пазара на труда в земеделието, реалността се очертава по-различна.

В действителност именно технологиите са носители на потенциала да стимулират развитието на цели нови сфери на заетост. Оттук и търсенето на специалисти с умения, предполагащи несравнимо по-висока възвращаемост на инвестицията в персонала, респективно значително по-добри възнаграждения от традиционните за сектора днес. Търсенето на профилирани в генетиката агрономи, агро-еколози, технически грамотни оператори и дори агро-кибернетици ще продължи да расте. Това от своя страна рефлектира, освен върху производителността на труда в редица сектори, включително земеделието, и върху данъчните постъпления в държавните бюджети. Оттам – върху нивата и методите на социалното подпомагане и в крайна сметка: върху благосъстоянието на обществата, включително в селските райони.
Така че възможностите за подобрение са много и са тук. Въпрос на далновидност и амбиция от страна на стопаните е тези възможности да бъдат превърнати в практика.

Архимед – Ю Ди Ес Ес предлага една такава възможност. Ако и вие вече виждате перспективите пред бъдещото земеделие, заповядайте на https://www.archimedes-udss.com/.


Изпратете ни Вашето запитване