Образованият фермер

Home / Новини / Образованият фермер

Значението на човешкия фактор за формирането на веригата на стойността в селското стопанство днес е по-голямо от всякога.

Личността, вземаща решенията за развитието на даден агро-бизнес – се оказва в епицентъра на истински ураган от алтернативи, предложения и варианти. Особено в условията на свръх-скоростно развитие на свързани със земеделието научни области, ежедневна поява на технологични решения, приложими в отрасъла и интензивна еволюция на пазарите на селскостопански продукти.

  • Какъв би трябвало да бъде този вземащ решенията стопанин, за да намери правилния път през този ураган и да се справи с предизвикателствата на новата икономика?
  • Кои качества биха му гарантирали успех и кое би могло да се окаже фатално за неговата кариера в земеделието на 21-ви век?

Тук ще опитаме да представим, поне от гледната точка на икономическото му поведение, фермера на бъдещето.

Наричаме го „образования фермер“, тъй като сме убедени, че новата технологична ера е във всяко отношение ерата на образованите. Без образование – било то формално или не – управляващите земеделски стопанства мениджъри трудно биха се вписали в листата на успелите в отрасъла.
А от друга страна, без образования фермер изхранването на човечеството, съчетано с устойчиво потребление на ресурсите и мисъл за околната среда, съвсем скоро би могло да се окаже проблематично.

Ще се спрем на трите най-важни според нас качества, които може и да ви прозвучат нетрадиционно. По наше мнение тяхното притежание вече е определящо за успешното представяне в съвременната икономика, и дори в сектор „Земеделие“.

Най-напред, образованият фермер е гъвкав.

Той знае, че старите методи се именно стари, и е склонен да възприеме новите. За него добрите земеделски практики са добри, но не са вечни. Иновациите не го плашат. Напротив – провокират интереса му и го стимулират да изследва възможностите, които технологиите предлагат: производствени, екологични, търговски.

Образованият фермер е също така разкрепостен.

Той е готов без излишни предразсъдъци да наеме служител със специалност, звучаща абсурдно за традиционно работещите му колеги – например „агро-кибернетик“, защото разбира, че по-високото заплащане на подобен квалифициран труд ще доведе до по-висока възвращаемост от стопанството му в дългосрочен план.

Образованият фермер не се смее презрително, когато стане дума за устойчиво земеделие.

Той си дава сметка, че ако не произвежда устойчиво, рискува не само да загуби субсидии (в случая с европейските стопани). По този начин и сам да се изолира от най-доходоносните и предпочитани канали за реализация на своята продукция.

 

Накратко, образованият фермер е преди всичко предприемач.

Той въвежда нови технологии и работи за пазара, с грижа за околната среда и климата, която вече се е наложила като важно икономическо изискване наред с качеството и цената на крайния продукт. Така виждаме ние в Архимед – Ю Ди Ес Ес нашите бъдещи клиенти, партньори, а защо не и приятели. Ако смятате, че вие сте едни от тях, заповядайте на https://www.archimedes-udss.com/.


Изпратете ни Вашето запитване