Елементите на успеха при напояваните култури на 21-и век

Home / Новини / Елементите на успеха при напояваните култури на 21-и век

В наши дни да произвеждаш земеделска продукция вече не се изчерпва с традиционната представа за тази дейност.

Последните години секторът се изправя пред нови предизвикателства, които далеч надхвърлят познатите територии: почви, климат, агротехника и работна ръка. Съвремието поставя пред фермера проблеми като устойчиво производство, ресурсна и енергийна ефективност. Oще по-важно, поставя актуалните въпроси не изместват традиционните, а се нареждат до тях, допълнително усложнявайки и без това нелекия живот на земеделските стопани.

В контекста на поливното земеделие тези нови проблеми придобиват конкретика, сблъсъкът на производителите с която в наши дни е неизбежен.

Все по-остър публичен интерес провокират въпроси като ефективността на използваната в земеделието вода. В допълнение и пълноценното усвояване на влаганите в производството консумативи и енергия, достойното възнаграждение за труда на заетите в отрасъла работници.
Или с други думи: потребителят все по-осъзнато търси хранителни изделия, суровините за чиято направа имат ясен произход и са отгледани по доказано устойчив начин. Стопанинът е принуден да нагоди дейността си към тези „капризи“ и същевременно (като минимум) да запази рентабилността на своето производство, за да оцелее. Въпросът „Как да стане това?“ се налага от само себе си. Разбира се, тъй като съвременният пазар не търпи вакуум в незаетите ниши, мнозина се захващат с търсенето на неговия отговор.

Ние от Архимед – Ю Ди Ес Ес не правим изключение. Услугата IrriGATE, която предлагаме, позволява реално решаване на проблема с ефективното напояване в дългосрочен план без значение какъв метод на поливане ползвате.

Разбира се, резултатите от прилагането на нашата технология положително ще бъдат по-добри в случай, че работите с капкови или централни пивотни системи. В същото време, следвайки нашите препоръки, вие пестите не само вода. Също енергия, време и не на последно място – торове. Технологията гарантира максимално висок процент на усвояване на хранителните вещества и трансформацията им в полезен добив. И като стана дума за добиви: ние ви даваме възможност да заложите предварително целевите количествени показатели на реколтите. Впоследствие също, по време на сезона, да осигурите тяхното постигане единствено със средствата на поливането.
Така че проблемът с посрещането на новите предизвикателства изглежда не е толкова страшен, ако подходим към него разумно. Решението IrriGATE покриви основните елементи на успеха при напояваните култури на 21-и век. То гарантира устойчивост, подобрява конкурентоспособността, редуцира разходите и спомага за опазване на околната среда. С нас вие можете да влезете в новата ера на поливното земеделие, при това без да ви се налага да надупчвате полетата си с десетки сензори за почвена влага. Вижте повече тук.


Изпратете ни Вашето запитване