Цената на устойчивото земеделие – потребителят винаги е прав

Home / Новини / Цената на устойчивото земеделие – потребителят винаги е прав

Напоследък водещите анализатори са единодушни, че в краткосрочен план потребителите ще стават все по-взискателни към производството на храни.

В това число и в неговото въздействие върху околната среда и промените в климата.

Всъщност това се случва дори и сега. Влиянието на променящите се потребителски нагласи вече се усеща от фермерите и реакциите от тяхна страна. Разбира се, преобладаващо негативни не закъсняват.
Отрицателното отношение на стопаните към тези потребителски капризи е напълно естествено. То произтича от общоизвестния факт, че съобразяването с подобни нараснали очаквания неминуемо се отразява върху производствените разходи. Онова, което мнозина все още не проумяват обаче, са новите възможности, разкриващи се пред фермерите именно благодарение на възхода на тези очаквания. Или с други думи, новата стойност, която съобразяването с увеличилите се потребителски изисквания може да добави към тяхната продукция.

И така, да погледнем реалната ситуация.

Пазарът (вече) ви принуждава да произвеждате устойчиво, природосъобразно, щадейки ресурсите. Като не е от значение дали работите за крайния клиент или доставяте суровини за преработвателната индустрия. Действително, днес ви се налага да инвестирате повече средства, отколкото преди пет години, и понякога тези средства са наистина доста повече. Друг път обаче разликата е незначителна. Има даже и случаи, подобно на нашата технология IrriGATE, когато устойчивият подход се отразява положително върху печалбата ви, подобрявайки брутния марж на стопанството благодарение на спестените променливи разходи.

Нека обаче се спрем на варианта, в който стартовият ви разход расте.

Да кажем, че увеличението, произтичащо от въвеждането на даден устойчив подход, е от порядъка на 15%. Само по себе си това, разбира се, не е добре. Но има и една друга гледна точка. Представете си, че благодарение на въведения устойчив подход получавате шанса да кандидатствате за по-висока субсидия. Или пък че получавате правото да маркирате продукцията си със сертификат, указващ поведението ви на устойчив производител. Това са двата сценария, които, ако вече не са факт в конкретния казус с вашето производство, неминуемо ще се случат в най-близко бъдеще, поне в ЕС.

  • Първият сценарий е добре познат.

Той ви носи нетен приход, който (с малко късмет) ще неутрализира допълнителните „устойчиви“ разходи. В обичайния случай той произтича от конкретни нормативни изисквания и като цяло е институционално регулиран, тоест не позволява особена импровизация от страна на отделния фермер.

  • По-интересен обаче е вторият сценарий.

Именно тук идва добавената стойност и единствено от вас зависи как ще се възползвате от нея, за да увеличите печалбата си. Известно е, че печатът за биологично производство е основание даденият продукт да се предлага на цени, значително по-високи от тези на конвенционалните алтернативи. Няма никаква логика това пазарно правило да не намери приложение и при устойчивото земеделие. Както вече стана дума, все повече потребители обръщат специално внимание именно на начина, по който е произведена храната им. Подобен знак би гарантирал нейния устойчив произход, респективно би представлявал основание за премирана цена на дадения артикул. Въвеждането на съответните означения зависи от регулаторите и се надявам в близко бъдеще да ги видим в действие в сферата на селското стопанство. И тогава 15-те процента ръст при разходите по всяка вероятност ще се изплатят единствено благодарение на факта, че продукцията ви носи дадения знак, доказващ устойчивото й производство.


Изпратете ни Вашето запитване